Belangrijk: De testen openen in een nieuw venster. U dient dus alle pop-up blockers (tijdelijk) uit te schakelen. Tevens dient Javascript enabled zijn in de instellingen van uw browser. Voor verdere inlichtingen hierover kunt u contact opnemen met uw consultant bij Hays.

Important: Ouvrir les tests dans une nouvelle fenêtre. Vous devez donc temporairement désactiver les "pop-up". Les paramètres de votre browser doivent être capable de recevoir Javascript. Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre consultant chez Hays.

Important : The tests open in a new window. You have to disable all popup blockers temporally. The program uses also Javascript, so you have to enable it in the settings of your browser. For further information on this, you can always contact your Hays consultant.

START TEST